DEMONSTRANT VERA KAMPSCHOËR

Vera Kampschöer zet zich al lange tijd in tegen racisme, zo is ze politiek actief bij een linkse partij die Black Lives Matter ondersteunt en spreekt ze mensen in haar omgeving aan op racisme. Bij het BLM-protest in Almere op 14 juni maakte ze samen met haar zoon, een vriendin en 3.000 andere Almeerders een vuist tegen racisme.   

VERDER LEZEN 

Interview Angela

‘’Ik vind dat we in Nederland toenemend met onszelf bezig zijn, en negatieve uitlatingen doen over mensen die er anders uit zien, anders geloven, een andere achtergrond hebben. Het wij-zij-denken neemt steeds meer toe en dat vind ik verschrikkelijk. Er wordt steeds meer eng-nationalistisch gedacht: ‘zet een muur om Nederland, en houd alle welvaart voor onszelf.’’   ‘’Het was mooi om te zien hoe vooral veel jongeren naar de demonstratie kwamen. Het lijkt me belangrijk om te onderzoeken hoe we de jeugd kunnen inspireren om goed samen te leven met allerlei mensen en om deze boosheid en betrokkenheid vast te houden. Ook hoop ik dat het onderwerp door de politiek opgepakt wordt. Ik hoop dat het wat helpt om weer meer verdraagzaamheid in Nederland en in Europa te krijgen en het besef dat we problemen als ongelijke welvaart, vluchtelingen en milieu sámen op moeten lossen, in plaats van dat we alleen maar met onszelf bezig zijn.’’  

 

BEWUSTWORDING

Vera is zich zeer bewust van het racisme waar mensen dagelijks mee te maken krijgen. Ze kaart racisme aan in haar eigen witte omgeving en zorgt dat ze ‘’andere’’ verhalen leert kennen. ‘’Hoewel ik dus erg met racisme en discriminatie bezig ben, betrap ik mijzelf nog wel eens op vooroordelen: ik heb bijvoorbeeld veel moeite met gesluierde vrouwen, waarin ik een conflict ervaar tussen mijn feministische achtergrond en mijn overtuiging om ruimte te geven aan andere culturen en andere culturele gedragingen.’’  

 

 
Interview Jerzy
Op 14 juni jl. maakten zo’n 3.000 Almeerders een vuist tegen racisme.
LEESTIP

"Ik vond de boodschap tijdens het protest van Tanja Jess aan witte mensen erg mooi: als je niet snapt waar zwarte mensen zich druk over maken, ga dan studeren op hoe dit werkt. Ik heb daarom zelf het boek Witte Onschuld van Gloria Wekker aangeschaft. Als je iets wilt veranderen, moet je eerst begrijpen hoe racisme verankerd zit in onze samenleving.’’  

BEKIJK DE LEESTIP

Dit is een passage uit het interview met Vera Kampschöer dat onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling Why the Caged Birds Sing.

Interview Vera Kampschoer

5/10
Loading ...