"JE KAN RACISME ALLEEN STRUCTUREEL AANPAKKEN DOOR HET BELEID TE VERANDEREN"

Lees meer 


 
Mitchell Esajas (32) is co-founder van de New Urban Collective, The Black Archives en Ongekende Talenten. Hij schrijft mee aan een manifest met concrete oplossingen tegen racisme, dat deze maand nog wordt aangeboden aan premier Mark Rutte, een aantal Tweede Kamerleden en de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. 
 

“Waar we vandaag concreet kunnen beginnen om racisme in Nederland tegen te gaan? In het onderwijs. Vanaf de basisschool tot en met MBO en nog hoger kan je in de klas praten over racisme. Dat Nederland bestaat uit mensen met verschillende etniciteiten, achtergronden en culturen, maar dat iedereen gelijkwaardig is. Ook op de arbeidsmarkt zien we veel kansen. Het bedrijfsleven moet een betere afspiegeling worden van de samenleving waarin we leven, op alle niveaus. Een streefcijfer, een quota van zwarte Nederlanders en Nederlanders van kleur, kan daarbij helpen. Het aanbod is er, maar hoe komen bedrijven en talenten bij elkaar? Ik zit regelmatig met bedrijven en organisaties om tafel. Uit ervaring blijkt dat wanneer zij actief meer diversiteit werven, je meer kleur op de werkvloer zit. Maar hoe is de bedrijfscultuur, nadat het zwarte talent is aangenomen? Je wilt natuurlijk niet dat ze weer gillend wegrennen omdat het bedrijf met de huidige medewerkers niet openstaat voor mensen met andere etnische achtergronden dan zij. Een streefcijfer lijkt misschien geforceerd, maar je kan racisme alleen structureel aanpakken door het beleid te veranderen. Dan is kleur op de arbeidsmarkt over een paar jaar genormaliseerd. Wat ook helpt zijn netwerken. Je ziet dat managers openstaande vacatures vaak binnen hun eigen – vaak witte – netwerk delen, zowel privé als via social media als LinkedIn. Daardoor is de kans natuurlijk groter dat de beschikbare baan naar iemand uit hun eigen netwerk gaat. Door zwarte professionals met elkaar te verbinden, vergroten we hun netwerk. Dat is niet alleen fijn om ervaringen te delen, maar ook om samen die carrière ladder op te klimmen.”

 

Tekst: Agnes Hofman

Interview Mitchell Esajas

4/8
Loading ...