DE HOEVE Heren5

 

De Hoeve is een buurtje in Nobelhorst dat geïnspireerd is op een oude Limburgse
Hoeve. Verkaveling en detaillering bepalen de sfeer. Zo zijn er drie in verschillende materialen uitgevoerde, markante poorten die toegang geven tot het gemeenschappelijke Binnenerf. Hoofd- en bijgebouwen zijn in een ogenschijnlijk willekeurig verband op het ruime erf geplaatst. Hierdoor staat er een huis haaks op het rijtje (‘Het Dwarshuis’) en verspringt de gevel van een ander huis. Het gevolg is dat er veel variatie in grootte, soorten metselwerk, ramen met luiken en roedeverdeling en wisselende kaphellingen is ontstaan. Ogenschijnlijk organisch gegroeid.

VERDER LEZEN 

De Hoeve

De veertig uiteenlopende, projectmatige huizen geven karakter aan het totaalplan.
Rondom het Binnenerf staan Het Hoevehuis, Het Herenhuis, Het Poorthuis, Het Erfhuis en Het Dwarshuis. Net erbuiten staan enkele twee- en driekappers: Het Rentmeesterhuis en Het Waterhuis. Elk huis draagt een identiteit. De huizen en het binnenterrein vormen met elkaar De Hoeve, zoals deze vroeger op natuurlijke wijze ontstonden.


Onderdoorgang
In Nobelhorst is een compleet nieuw dorp gebouwd, gebaseerd op de kenmerken van historische dorpen. De huizen en het binnenterrein vormen met elkaar een Hoeve, zoals deze vroeger op natuurlijke wijze ontstond. Er ontstaat geborgenheid. De huizen gelegen aan het binnenerf zijn toegankelijk via een robuuste onderdoorgang die deel uit maakt van het bouwblok.

 

De Hoeve_196

De Hoeve

5/13
Loading ...